Logo Logo

Polityka Prywatno艣ci

I. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatno艣ci TPR Tomasiczek SKA z siedzib膮 w 艢widnicy (dalej TPR) przy ul. TADEUSZA KO艢CIUSZKI 18, (dalej: TPR Inwestycje).
Polityka prywatno艣ci TPR Inwestycje (dalej: Polityka) okre艣la zasady, spos贸b przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodz膮cych od U偶ytkownik贸w wszystkich Serwis贸w.
Prosimy o dok艂adne zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 Polityki. Wchodz膮c na stron臋 nale偶膮c膮 do TPR Inwestycje lub korzystaj膮c z niej i przesy艂aj膮c nam jakichkolwiek Dane Osobowe w zwi膮zku ze zg艂oszeniami na szkolenie, rekrutacj臋, zapytaniami o ofert臋 itd. oraz zapoznaj膮c si臋 z tre艣ci膮 niniejszej Polityki, U偶ytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, 偶e zapozna艂 si臋 z jej tre艣ci膮.

II. Definicje

Administrator Danych Osobowych (Administrator) oznacza TPR Tomasiczek SKA z siedzib膮 w 艢widnicy (dalej TPR) przy ul. TADEUSZA KO艢CIUSZKI 18, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膭D REJONOWY DLA WROC艁AWIA FABRYCZNEJ WE WROC艁AWIU, VI WYDZIA艁 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S膭DOWEGO pod numerem KRS 0000583131, NIP: 8992748130, Regon: 022284078, kt贸ry 艣wiadczy us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 oraz przechowuje i uzyskuje dost臋p do informacji w urz膮dzeniach U偶ytkownika.
Dane Osobowe 鈥 wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej, w tym nr IP urz膮dzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za po艣rednictwem plik贸w cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis 鈥 oznacza stron臋 internetow膮 lub aplikacj臋, pod kt贸r膮 Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia艂aj膮c膮(y) w domenie(ach)聽willove.pl聽oraz聽www.tprinwestycje.pl.
Urz膮dzenie 鈥 oznacza elektroniczne urz膮dzenie za po艣rednictwem, kt贸rego U偶ytkownik uzyskuje dost臋p do Serwisu.
U偶ytkownik 鈥 oznacza podmiot, na kt贸rego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 lub z kt贸rym zawarta mo偶e by膰 Umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
Cookies W艂asne 鈥 oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi膮zane ze 艣wiadczeniem us艂ug droga elektroniczn膮 przez Administratora za po艣rednictwem Serwisu.
Cookies Zewn臋trzne 鈥 oznacza Cookies zamieszczane przez partner贸w Administratora, za po艣rednictwem strony internetowej Serwisu.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

A. Korzystanie z Serwisu i przetwarzanie Danych Osobowych
Twoje dane s膮 przetwarzane, je偶eli korzystasz z Serwisu jako U偶ytkownik. Przez te dane nale偶y rozumie膰 adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za po艣rednictwem plik贸w Cookies albo innych podobnych technologii.
Aktywno艣膰 U偶ytkownika w Serwisie, w tym Dane Osobowe, s膮 rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane s膮 przede wszystkim w celach zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem us艂ug, czyli w celach:
鈻 przesy艂ania U偶ytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych, pod warunkiem, 偶e U偶ytkownik wyrazi艂 zgod臋 na ich otrzymywanie;
鈻 przesy艂ania U偶ytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcze艣niej zapytania wys艂ane przez formularz kontaktowy, o ile U偶ytkownik wyrazi艂 zgod臋 na kontakt drog膮 elektroniczn膮;
鈻 analitycznych i statystycznych 鈥 by stale poprawi膰 jako艣膰 us艂ug 艣wiadczonych w ramach Serwisu i dostosowywa膰 jego funkcjonalno艣ci do Twoich potrzeb. W贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes TPR Inwestycje
polegaj膮cy na prowadzeniu analiz aktywno艣ci U偶ytkownik贸w oraz ich preferencji;
鈻 wykrywania nadu偶y膰, identyfikacji i przeciwdzia艂ania zagro偶eniom dla stabilno艣ci i poprawno艣ci dzia艂ania Serwisu.

B. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych
Przesy艂aj膮c zapytanie, U偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesy艂ania informacji marketingowych o oferowanych produktach TPR Inwestycje. Zgoda mo偶e by膰 w ka偶dej chwili wycofana, z zastrze偶eniem zasad okre艣lonych w niniejszej Polityce.

C. Formularze kontaktowe
Zapewniamy mo偶liwo艣膰 skontaktowania si臋 z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezb臋dnych do skontaktowania si臋 z Tob膮 i udzielenia
odpowiedzi na zapytanie. Mo偶esz poda膰 tak偶e inne dane w celu u艂atwienia kontaktu lub obs艂ugi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowi膮zkowe jest wymagane w celu przyj臋cia i obs艂ugi zapytania, a ich
niepodanie skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci jego obs艂ugi. Podanie pozosta艂ych danych jest dobrowolne.

D. Cookies i ich rodzaje wykorzystywane w Serwisach
TPR Inwestycje o艣wiadcza, 偶e u偶ywa Cookies w swoich Serwisach. Stosowane przez Administratora Cookies s膮 bezpieczne dla Urz膮dzenia U偶ytkownika. W szczeg贸lno艣ci t膮 drog膮 nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 do Urz膮dze艅 U偶ytkownik贸w
wirus贸w lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania z艂o艣liwego. Pliki te pozwalaj膮 zidentyfikowa膰 oprogramowanie wykorzystywane przez U偶ytkownika i dostosowa膰 Serwis indywidualnie ka偶demu U偶ytkownikowi.
Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 domeny, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na Urz膮dzeniu oraz przypisan膮 warto艣膰.
Administrator wykorzystuje dwa typy plik贸w Cookies:

Cookies sesyjne: s膮 przechowywane na Urz膮dzeniu U偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu zako艅czenia sesji danej przegl膮darki. Zapisane informacje s膮 w贸wczas trwale usuwane z pami臋ci Urz膮dzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z Urz膮dzenia U偶ytkownika.

Cookies trwa艂e: s膮 przechowywane na Urz膮dzeniu U偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu ich usuni臋cia. Zako艅czenie sesji danej przegl膮darki lub wy艂膮czenie Urz膮dzenia nie powoduje ich usuni臋cia z Urz膮dzenia U偶ytkownika. Mechanizm
Cookies trwa艂ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z Urz膮dzenia U偶ytkownika.
U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 ograniczenia lub wy艂膮czenia dost臋pu plik贸w Cookies do swojego Urz膮dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b臋dzie mo偶liwe, poza funkcjami, kt贸re ze swojej natury wymagaj膮 plik贸w Cookies.

E. Cele, w jakich wykorzystywane s膮 Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies W艂asne w nast臋puj膮cych celach:

a. Konfiguracji serwisu
鈻 dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
鈻 rozpoznania urz膮dzenia U偶ytkownika Serwisu i odpowiedniego wy艣wietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b. Zapewnienia sesji U偶ytkownika w serwisie
鈻 optymalizacji i zwi臋kszenia wydajno艣ci us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora.

c. Realizacji proces贸w niezb臋dnych dla pe艂nej funkcjonalno艣ci stron internetowych
鈻 dostosowania zawarto艣ci stron internetowych Serwisu do preferencji U偶ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 podstawowe parametry Urz膮dzenia U偶ytkownika i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb.

d. Analiz i bada艅 oraz audytu ogl膮dalno艣ci
鈻 tworzenia anonimowych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b U偶ytkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych Serwisu, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci.

e. Zapewnienia bezpiecze艅stwa i niezawodno艣ci Serwisu

2. Administrator us艂ugi wykorzystuje Cookies Zewn臋trzne w nast臋puj膮cych celach:
a. zbierania og贸lnych i anonimowych danych statycznych za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych: Google Analytics [Administrator Cookies: Google Inc z siedzib膮 w USA].

F. Mo偶liwo艣ci okre艣lenia warunk贸w przechowywania lub uzyskiwania dost臋pu przez Cookies
U偶ytkownik mo偶e samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w Cookies, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez pliki Cookies do Urz膮dzenia U偶ytkownika. Zmiany ustawie艅, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, U偶ytkownik mo偶e dokona膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej lub za pomoc膮 konfiguracji us艂ugi. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w
Cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz膮dzeniu U偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w Cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki Cookies, korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa.
Ograniczenie stosowania plik贸w Cookies mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej Serwisu.

IV. Podanie Danych Osobowych

Podaj膮c Dane Osobowe w Serwisie, U偶ytkownik potwierdza, 偶e posiada niezb臋dne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, kt贸re b臋d膮 wykorzystane przez TPR Inwestycje w spos贸b opisany w niniejszej Polityce.

V. Prawa U偶ytkownik贸w

U偶ytkownikowi przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych w zwi膮zku z przetwarzaniem ich przez TPR Inwestycje:
鈻 dost臋pu do tre艣ci danych oraz 偶膮dania ich sprostowania,
鈻 usuni臋cia,
鈻 ograniczenia przetwarzania,
鈻 prawo do przenoszenia danych,
鈻 prawo wniesienia sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych, a tak偶e
鈻 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

W ramach praw U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili wycofa膰 zgod臋 na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla cel贸w, kt贸re wymagaj膮 zgody, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres:聽info@willove.pl, z zastrze偶eniem, 偶e wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na legalne wykorzystanie danych osobowych w dzia艂aniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji w艂a艣ciwym organom b膮d藕 osobom trzecim, kt贸re zg艂osz膮 偶膮danie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiedni膮 podstaw臋 prawn膮 oraz zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa.

VI. Okres przetwarzania Danych Osobowych

Twoje dane s膮 przetwarzane, je偶eli korzystasz z Serwisu jako U偶ytkownik, w kt贸rym na Twoim urz膮dzeniu przechowywane b臋d膮 pliki cookies, user agent i ogl膮dane przez Ciebie zak艂adki i informacje w Serwisie.
Dane Osobowe przekazane na zasadzie odr臋bnych zg贸d w celach marketingu b臋d膮 przetwarzane przez okres 3 lat od czasu udzielenia zgody.
Dane osobowe U偶ytkownika przekazane w przez formularz kontaktowy b膮d藕 adres e-mail, b臋d膮 przetwarzane w celu obs艂ugi zg艂oszenia nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 12 miesi臋cy od dnia ich przekazania, chyba 偶e udzielono zgody na d艂u偶szy okres przetwarzania.
Administrator zastrzega, i偶 okres przetwarzania danych osobowych mo偶e zosta膰 ka偶dorazowo przed艂u偶ony o okres przedawnienia roszcze艅, jakie mog膮 mie膰 zwi膮zek, z U偶ytkownikiem, lub je偶eli przetwarzanie danych osobowych b臋dzie niezb臋dne dla celowego dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

VII. Zasady bezpiecze艅stwa

TPR Inwestycje wdro偶y艂 odpowiednie 艣rodki bezpiecze艅stwa (organizacyjne i techniczne), maj膮ce na celu ochron臋 Danych Osobowych przed ich utrat膮, niew艂a艣ciwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacj膮. Administrator zobowi膮zuje si臋 chroni膰 wszelkie informacje ujawnione przez U偶ytkownik贸w zgodnie z normami ochrony bezpiecze艅stwa i zachowania poufno艣ci. Dost臋py do Danych Osobowych U偶ytkownik贸w zosta艂y w restrykcyjny spos贸b ograniczone, tak aby informacje te nie znalaz艂y si臋 w r臋kach os贸b niepowo艂anych. Dost臋p do Danych Osobowych jest ograniczony liczb膮 uprawnionych pracownik贸w TPR Inwestycje.
TPR Inwestycje jest uprawnione do udost臋pniania danych podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa.

VIII. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania zwi膮zane z Polityk膮 Prywatno艣ci i ochron膮 Twoich danych osobowych prosimy kierowa膰 za pomoc膮 poczty e-mail, na adres: info@willove.pl

IX. Zmiany Polityki

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegaj膮cym nieustannym zmianom. Zmiany te maj膮 na celu ochron臋 Twoich praw w spos贸b mo偶liwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bie偶膮cej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach b臋dziemy informowa膰 U偶ytkownik贸w za pomoc膮 Serwisu lub wiadomo艣ci e-mail.

Niniejsza Polityka obowi膮zuje od 23 pa藕dziernika 2019 r.

Youtube