Logo Logo

Standard wykończenia

 • Dachy strome pokryte dachówką betonową
 • Taras w budynku B na piętrze – systemowe płytki betonowe
 • Tarasy na gruncie z kostki lub płytki  betonowej
 • Ściany i sufity – tynk maszynowy, gipsowy
 • Posadzki jastrychowe
 • Okna – profil PCV o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1, 1 W/m2K
 • Rolety zewnętrzne na parterze i piętrze
 • Drzwi zewnętrzne drewniane z naświetlem
 • Brama garażowa segmentowa z napędem
 • Kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem i panelami solarnymi na dachu do ogrzewania CWU
 • Rozprowadzona instalacja CO (bez grzejników)
 • Ogrzewanie podłogowe na parterach i piętrach  rozprowadzone;
 • Wkład spalinowy do kotła wyprowadzony nad dach
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych ze styropianu gr. 20cm
 • Elewacje – tynk cienkowarstwowy systemowy oraz płytki elewacyjne betonowe
 • Pełne i spójne zagospodarowanie terenów wspólnych – ogrodzenia ogródków, chodniki, drogi wewnętrzne, tereny zielone wspólne, oświetlenie dróg wewnętrznych
 • Możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich i prac dodatkowych na etapie budowy, za zgodą kierownika budowy oraz po zaakceptowaniu wyceny indywidualnej.
 • Szczegółowy standard inwestycji – wg załącznika do umowy zawartej z deweloperem.

 
 

INNE
 • Niektóre prace związane z zagospodarowaniem terenu (w tym nasadzenia) z uwagi na warunki atmosferyczne mogą
  być wykonane po zakończeniu budowy budynków i wydaniu lokali.
 • Szczegółowe rozwiązania technologiczne/materiałowe – zgodne z projektem oraz z dodatkowymi wytycznymi
  architekta, projektantów branżowych oraz wykonawców (mogą powstawać na etapie budowy, mogą odbiegać od wstępnych
  rozwiązań zawartych projekcie budowlanym i na wizualizacjach).
 • Z uwagi na zmiany w procesach produkcyjnych materiałów budowlanych, płytek elewacyjnych i stolarki kolorystyka
  elementów zewnętrznych może nieco odbiegać od kolorystyki ukazanej na wizualizacjach. Kolorystyka, estetyka elewacji,
  elementów
  zewnętrznych i zagospodarowania terenu, intensywność i rodzaj nasadzeń, – nie stanowią podstaw do roszczeń wobec
  dewelopera. Utrzymanie/nieutrzymanie nasadzeń po przekazaniu lokali i/lub osiedla – nie stanowią podstaw do roszczeń
  wobec dewelopera.
 • Dopuszczalne zmiany lokatorskie i prace dodatkowe wyłącznie w zakresie uzgodnionym z deweloperem oraz
  architektem, koszt zgodny z wyceną dewelopera, wykonanie – na podstawie odrębnej umowy.

Zapytaj o ofertę

lokali na osiedlu „Willove” przy ulicy Granitowej we Wrocławiu

  Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych, jest TPR Tomasiczek SKA z siedzibą w Świdnicy.


  Youtube